Artikel vänster

Artikel höger

2012-07-15 23:04

Axiom visades med klass I

Axiom 1-årspremiering
Foto: Tobias Josefsson

Axiom visades vid sommarpremieringen i Harg strax utanför Kisa idag med 88887 = 39 p. För att läsa kritiken, besök hans egna sida.

Maria Josefsson
Drottning af Skogsberg